Golfbilar

Vi har 7 bilar till uthyrning.
Priser för gäster 18 hål:
Utan läkarintyg     500 kr 
Med läkarintyg      300 kr

Priser för medlemmar 18 hål:
Utan läkarintyg     400 kr 
Med läkarintyg      250 kr

Bokas via mail info@stenungsundgk.se
eller tel. 0303 77 84 70