Golfbilar

Vi har 7 bilar till uthyrning.
Priser för gäster 18 hål:  
Utan läkarintyg                          500 kr 
Med läkarintyg                           300 kr

Priser för medlemmar 18 hål:
Utan läkarintyg                          400 kr 
Med läkarintyg                           250 kr
80år +                                         150 kr
Årskort* (krävs läkarintyg)    3 000 kr 

 

Bokas via mail info@stenungsundgk.se
eller tel. 0303 77 84 70

*enbart i mån av tillgång till bil