Golfbilar

Vi har 7 bilar till uthyrning  
Priser för gäster 18 hål  
Utan läkarintyg  500 kr
Med läkarintyg      300 kr
   
Priser för medlemmar 18 hål:  
Utan läkarintyg   400 kr
Med läkarintyg 250 kr
80år + 150 kr
Årskort* (krävs läkarintyg) 3 500 kr
   
Bokas via mail info@stenungsundgk.se  
eller tel. 0303 77 84 70  

*enbart i mån av tillgång till bil

 
   
Hyrvagn     50 kr