I samband med arbetet på en översiktsplan för Stenungsunds kommun i mitten av 80-talet beslöt man i politisk enighet att undersöka om det fanns en lämplig plats för en golfbana i Stenungsund. Kommunen kontaktade golfbanearkitekten Peter Nordvall för att inventera tänkbara områden.
Peter Nordvall fastnade först för ett område kring Anråse å väster om nuvarande läge. Samtidigt började ett antal intresserade golfare undersöka möjligheten att bilda en golfklubb för att driva banan.En interimsstyrelse för att driva igenom projektet bildades i april 1988. I samarbete med kommunen påbörjades sedan ett intensivt planarbete för att säkerställa ett område för golfbanan. I samband med detta flyttades området öster ut till nuvarande läge.
I början av 1989 bildades klubben formellt vid ett första årsmöte och blev under våren medlem i Svenska Golfförbundet. Oktober 1989 hade klubben fått in 1 030 skriftliga intresseanmälningar om medlemskap. Sedan byggnadsplanen för golfbanan beslutats av kommunfullmäktige och godkänts av länsstyrelsen beslöts att starta bygget tidig vår 1990. Då kom den första motgången eftersom Naturvårdsverket överklagade planen till regeringen på grund av ett missförstånd om orsaken till strandskyddet kring Anråse å. Efter uppvaktningar på högsta nivå med stöd av länsstyrelsen och personliga kontakter tog Naturvårdsverket tillbaka överklagandet.
Den 9 maj 1992 öppnades de första nio hålen.
Eftersom klubben egentligen hade för få medlemmar för att kunna fortsätta med de övriga nio hålen kontaktade man kommunen,som gått i borgen för klubben. Klubben fick då rådet att fortsätta bygget och i september var alla hålen sådda.
Under hösten 1992 blev det ekonomiska läget akut och kommunstyrelsen beslöt då överraskande att ta över klubbens lån och därmed även banan. Kommunstyrelsen letade efter köpare till banan på den öppna marknaden och fick ett antal intressenter. När ärendet kom upp till beslut i kommunfullmäktige var den gamla klubben i konkurs men en ny klubb, Stenungsund Spekeröd Golfklubb (nu Stenungsund Golfklubb), hade bildats som övertagit de gamla medlemmarna. Fullmäktige beslöt i ett extra sammanträde i januari 1993 att inte banan på öppna marknaden utan istället få en överenskommelse med den nybildade klubben. Formellt skrevs ett avtal om köp med lång amorteringstid som var beroende av tillströmning av nya medlemmar.

1993 öppnades hela 18-hålsbanan
Tillströmningen av nya medlemmar gick långsamt och det var först sedan klubben 1996 lovat omvandla medlemskapen till spelrätter som nya medlemmar strömmande till i tillräcklig omfattning. Formellt beslut om den nya stadgan togs vid ett extra årsmöte i juni.
1997
Klubben var nu ekonomiskt på fötter och köpte maskinhallen som leasats tidigare och beslöt att bygga ett nytt klubbhus. Det nya klubbhusets invigning vid säsongstarten 1998. Därefter har stora satsningar gjorts för att få bra övningsområden med bland annat köp av mark för nuvarande drivingrange

Vår korthålsbana med 6 hål och dubbla utslagsplatser av typ Pay & Play öppnades vid sommaren 2008.

 

En om designing av banan gjordes under 2015/2016 av Christian Lundin.
Med syfte att förminska dom stora greenerna och lägga till några greenbunkrar samt korta av banan för medelgolfaren.
Ombyggnaden har blivit en stor succé där de flesta väjer att spela en kortare sträckning, banan har fått generösa landningsområden och nya spännande greenbunkrar. Numera kan banan spelas allt ifrån 4100 till 6300 meter och har stått värd för såväl EM som JSM.