2020/03/16

Visioner och Mål


Vision:

Stenungsund Golfklubb skall vara en av regionens attraktivaste golfanläggningar för spel, träning, 
utbildning i en positiv och trivsam social miljö.

 

Verksamhetsidé:

Stenungsund Golfklubb skall  tillfredsställa medlemmarnas,
gästernas och våra samarbetspartners behov och förväntningar på klubben genom att:

  • Driva en golfanläggning av hög klass

  • Tillhandahålla en hög servicegrad

  • Värna om såväl den yttre som inre miljön

  • Utveckla en bra klubbkänsla och en god social gemenskap

  • Främja jämställdhet

Med lokal förankring i Stenungsund med omnej

 

Mål för verksamheten

Banan:

Skall upplevas som en av distriktets attraktivaste golfbanor genom att ständigt förbättras och utvecklas.

Skall tilltala och stimulera alla kategorier golfare, nybörjare såväl

som låg handikappare, motionsspelare såväl som tävlingsspelare.

 

Träning och utbildning:

Erbjuda en träningsanläggning av hög klass.
En Pro verksamhet som ger utbildning och träning med hög kvalitet.
Erbjuda träning i grupp och enskilt för alla kategorier.
Fadderverksamhet skall erbjudas som stöd till nybörjare.
Rangebollar av hög kvalitet.
Träningsplatser under tak.

 

Tävling:

En bra balans mellan tävling och sällskapsspel.
Arrangera tävlingar där önskemål från alla tillgodoses, oavsett hcp.
Samordna med andra närliggande klubbar.

 

Socialt:

Ett välkomnande klubbhus och en trivsam miljö.
Utveckla en god social gemenskap.
Medlemsresor.
En trivsam mötesplats för medlemmar, gäster och samarbetspartners.
En attraktiv golfrestaurang.
Goda relationer och bra kommunikation med kommun, markägare, samarbetspartners och grannklubbar.

 

Idrott:

Friskvård för alla åldrar i ett led att må bra.
Erbjuda barn, ungdomar och vuxna en rolig och utvecklande idrott.
Rekrytera och utbilda ungdomsledare. Elitlag för både herrar och damer.

 

Service:

Serviceinriktad och välkomnande reception.
Lättillgänglig information till våra medlemmar och gäster via ”webb” och anslagstavlor.
Golfvärdar ute på banan utvalda helgdagar.
Attraktiv golfshop.
Restaurang med bra service, bra mat och öppettider anpassade till golfsäsongen.

 

Ekonomi:

Ekonomi i balans ( inkomster och utgifter )
Likviditet minimum 0,5 MSEK.
900 ”fullbetalande” medlemmar.
Sponsorintäkter 0,5 MSEK per år.
Greenfeeintäkter minst 1,3 MSEK.
Konkurrensmässiga årsavgifter.
Öka ägandet av den mark vi arrenderar om möjlighet ges.

 

Klubben:

Aktivt bidra till golfens utveckling i Stenungsundsområdet.
Vi skall kännetecknas av öppenhet, lyhördhet och god klubbanda.
Främja lika behandling av alla.
Samarbete med klubbar som ger möjlighet till spel mot rabatterat pris.

 

Miljövision:

Att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
Att minimera negativ påverkan på luft, mark och vatten.
Att främja en biologisk mångfald i våra naturområden utanför spelfälten.
Att vara sparsamma med energi.
Att förebygga olyckor i det dagliga arbetet.

 

Organisation:

Ändamålsenlig och effektiv organisation.
Delegering under ansvar med matchande befogenheter.
Stimulera till mer ideellt arbete.
Kompetensutveckling av anställda och ideellt arbetande.

 

Vägledning:

Visioner och Mål skall vara ett arbetsverktyg för sittande och kommande styrelser,
kommittéer och anställda i syfte att skapa kontinuitet och vidareutveckling av verksamheten.
Alla åtgärder och förändringar med större ekonomiska konsekvenser för klubben skall var för sig behandlas och beslutas av årsmöte.