Stenungsund Golfklubb är en ideell idrottsförening vars syfte är att medlemmarna ska få spela golf till självkostnadspris.

Klubbens regler för medlemskap har beslutats av medlemmarna på årsmöte och därför är dessa regler så viktiga. På Stenungsund Golfklubb bygger medlemskapet på att man ska kunna ändra sitt medlemskap så att det passar vart du än befinner dig i livet. För att klubben ska kunna drivas rationellt gäller följande:

-Inför varje nytt år, senast 30 november, skriftligen meddela eventuella önskemål om medlemsskapsändringar.

-Meddela ny adress, e-post, telefon samt hålla sig á jour över vad som händer på klubben, dvs läsa den information som man får.

-Erlägga de av medlemmarna fastställda avgifterna inom föreskriven tid. Har du delbetalning så löper det vidare efter årskiftet och beloppet anpassas automatisk (t.ex vid byte av åldersgrupp)

För att klubben ska kunna planera sin ekonomi och budgeten hållas krävs planering. För Stenungsund Golfklubb är också alla medlemmar värda lika mycket, därför gäller samma regler för alla, detta är viktigt för oss. Alla medlemskap är tillsvidaremedlemskap.

Vill man ändra sin medlemskapstyp eller gå ur klubben så är det bara att maila eller skriva till klubben. Det ska alltså vara skriftligt för att undvika misstag. Du får normalt inom 24 timmar (vardag) en bekräftelse på att vi mottagit och genomfört din önskan. Det är/ligger i medlemmens intresse att tillse att bekräftelsen kommer eftersom denna är ett "kvitto" på att allt är enligt önskemål så inte mailet kommit på avvägar.

Har du en spelrätt måste du sälja eller återlämna spelrätten till klubben om du inte vill vara medlem längre. Så länge du står som ägare av en spelrätt är du skyldig att erlägga som minst medlemsavgift (passiv avgift 700 kr/år).

Senior blir man det år man fyller 22 år, dvs då man är 21 år innevarande år. (Det betyder att "Yngre senior" är samma som "senior"). Vid denna tidpunkt skiljs man med automatik från sin gamla familjegrupp och man får en separat faktura och inte ihop med den familje/samlingsfaktura som man tidigare fick. 

För att vi ska kunna planera verksamheten har vi satt den 30 november (30/11) som sista datum vid alla medlemskapsändringar (inkl. utträde) året innan det ska gälla. Vill man ändra sin medlemskapstyp är detta avgiftsfritt. Vill man ”byta upp sig” i medlemskategori kan man naturligtvis göra detta när som helst under året. Så det är enkelt, vill man inte vara medlem så är det bara att meddela detta innan den 30 november. Så slipper man få en faktura för kommande år.

Skulle du efter den 30 november råka ut för något som gör att du inte kan nyttja ditt medlemskap så kan det kännas tryggt att veta att Stenungsund Golfklubb har tecknat en olycksfalls årsavgiftsförsäkring för ALLA sina aktiva medlemmar. Detta innebär att du kan få tillbaks del av årsavgiften beroende på hur stor del av golfsäsongen som är "spolierad". Kontakta kansliet omedelbart om du råkar ut för en skada, eller om du bara vill ha mer information om detta.

Är du Guldmedlem går det bra att delbetala din spelavgift via Epassi med olika belopp: 1 000kr, 1 500kr, 2 000kr, 2 500kr  och 3 000kr. Vänligen hör av dig till kansliet innan du betalar i appen!

Så var snälla och kom ihåg det viktiga datumet 30/11, skriv in det i almanackan, lägg in det i mobilen så det piper till och läs gärna på hemsidan samt de utskick via mejl som vi skickar ut. Stort TACK!