18 hålsbanan

Banan ritades ursprungligen av Peter Nordwall och är omdesignad av Christian Lundin under 2015/2016.
Banan har generös plats mellan hålen och slingrar sig runt Anråsån, vars dalgång är känd för sitt rika växt- och djurliv. Den är av karaktär öppen hedbana. Ni hittar Stenungsund GK endast en kilometer från motorvägen E6 cirka 25 minuter norr om Tingstadstunneln i Göteborg!

Layouten och det öppna landskapet gör att banan är utmanande för alla kategorier av golfare.
Ombyggnaden har blivit en stor succé där de flesta väjer att spela en kortare sträckning och banan har fått generösa landningsområden och nya spännande greenbunkrar. Banan kan spelas allt ifrån 4100 till 6300 meter och har stått värd för såväl EM som JSM. Så den som vill spela en längre bana kan fortfarande göra detta.

Bilder från EM 

 


 

 

Bilder från JSM