Lokala regler samt lokala bestämmelser

LOKALA REGLER 2021 FÖR STENUNGSUNDS GOLFKLUBB 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3  samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

 

A. LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. 

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 

1. Pliktområden (Regel 17)

 1. Hål 17, en boll som är i pliktområdet framför green eller, det är känt eller så gott som säkert, att en boll som inte hittats, är i pliktområdet, får spelaren med ett slags plikt, fortsätta enligt regel 17.1, eller som ett ytterligare alternativ, med ett slags plikt, droppa en boll i droppzonen.

 

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete. Vit eller blå spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Grusfyllda dräneringssträngar
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket ger upphov djupa fåror genom sanden.
 5. Myrstackar på banan är mark under arbete.
 6. Om skarvar i skuren grästorv eller hål gjort av djur enbart inverkar på spelarens stans gäller inte regel 16.1

 

b) Oflyttbara hindrande föremål

 1. Avståndsmarkeringar på banan
 2. Träd med stödpinne (skydd av unga träd).
 3. Elstängsel som befinner sig på banan

 

3. Begränsning av när en boll sin spelats från Green måste spelas om (Regel 13)

 1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

Spelaren, klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller ett djur definierat som ett löst naturföremål  (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

 1. Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål

 

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

a) Sätt att avbryta och återuppta spelet

 1. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

B. TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och anmälningsavgiften finns angivna i tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsboden. Scorekortet är  inlämnat när spelaren har lämnat bänk-området framför boden.

2. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Lokala bestämmelser:

Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och i spelriktningen.

Bagvagnar får ej dras över tee, foregreen, green eller mellan green och greenbunker.

Åkermark – out of bounds får ej beträdas. (hål 13 och 14).

Det är inte tillåtet att ” bryta in ” på hål 10 om det finns spelare på fairway på hål 9.

 

 

2021-03-28 / Regelkommittén

 

 

Golfinity-logo  |  Made by