Styrelse och valberedning 2023

Styrelsen

Ordförande
Lars Olsson
Tel.0736 885253
klicka här för att skicka mailLedamot

Kent Leitzén
Tel. 0761-970025
klicka här för att skicka mail

Ledamot

Jonas Nilsson
Tel. 0760-331495
klicka här för att skicka mailSekreterare

Fredrik Skoglund 
Tel. 0703-796882
klicka här för att skicka mailLedamot

Christel Carlsson
Tel. 0708-353115
klicka här för att skicka mailLedamot
Kjell Pettersson
Tel.0768-652667
klicka här för att skicka mail


Kassör

Lena Stark
Tel. 0705-763817
klicka här för att skicka mailSuppleant

Peo Östberg
Tel. 076-7630807
klicka här för att skicka mail


 

Suppleant
Peter Kurth
Tel. 0706-006662
klicka här för att skicka mail________________________________________________________

Valberedningen

Ordförande 
Olle Stenström
Tel. 0705-630752
Klicka här för att skicka mail


Ledamot
Marie Lagergréen
Tel. 0704-814859
klicka här för att skicka mail


Ledamot

Krister Hjelm
Tel. 0709-223282
klicka här för att skicka mail