Styrelse och valberedning 2021

Styrelsen


Ordförande
Lars Olsson
Tel.0736 885253
klicka här för att skicka mail


Ledamot
Jonas Nilsson
Tel. 0707-990439
klicka här för att skicka mail


Ledamot
Kjell PetterssonSuppleant
Håkan Rahbe 
Ledamot
Kent Leitzén
Tel. 0761-970025
klicka här för att skicka mail


Suppleant
Frida Göransson
Tel. 0768-124535
klicka här för att skicka mail


Ledamot
Peter SandersnäsLedamot
Fredrik Skoglund 


Ledamot
Christel Carlsson
Tel. 0708-353115
klicka här för att skicka mail

Valberedningen

Ordförande 
Jan Obert
Tel. 0705-521897
klicka här för att skicka mail

Ledamot
Birgitta Angelbäck
Tel. 0767-650121
klicka här för att skicka mail


Ledamot
Olle Stenström
Tel. 0705-630752
klicka här för att skicka mail