Eclectic och Order of Merit 2023

     

Eclectic – 2023

 

Vår eclectic går ut på att få så bra resultat som möjligt på banans olika hål under säsongen och sedan låsa detta resultat.
Eclectic kommer att spelas under året och omfattar alla singeltävlingar på vår hemmabana, även när vi har klubbmatcher.   
Observera att varje deltagare i eclectic-tävlingen måste spela alla tävlingarna från samma tee under hela säsongen, dvs antingen 45, 49 eller 53.
Vid avbruten tävling stryks samtliga resultat för den tävlingen. Undantag de få gånger vi har löpande start och tävlingen avbryts när alla har spelat 9 hål- Då kan vi räkna dessa resultat. Resultatet måste finnas i GIT-systemet.
Liksom förra året kommer vi att ha två separata eclectic-tävlingar, en tävling för A-klassen och en för B-klassen. Klassindelningen är baserat på aktuellt handicap vid första tävlingen med gränsen vid hcp 24 (A-klass tom hcp 23,9). Man fortsätter i den klass man börjat, även om handicapet under säsongen ändras och oberoende av vilken klass man har spelat i vid respektive tävling. Dvs det handicap man har vid första tävlingen bestämmer vilken klass man tillhör.
Tips från coachen, vänta inte för länge med att låsa hålen.
När ni gjort en 3- eller 4-poängare, eller kanske bättre, på ett hål i en av våra singeltävlingar och ni tycker att detta är svårt att göra om, så låser ni hålet. Ni bekräftar detta genom att skicka ett e-mail till undertecknad med följande information: Hålnummer (ett eller flera) samt hålresultat. (antal slag på hålet).
Informationen skall vara mig tillhanda senast fredag samma vecka som tävlingen spelats. Jag checkar scoren i GIT, där ert scorekort finns lagrat. När ni låst ett hål, går det inte att öppna igen denna säsong.
Den som har flest poäng när året är slut vinner. Vid lika resultat vinner den som har lägst HCP. Vid lika exakta HCP gäller bästa sista 9, bästa sista 6,
bästa sista 3. Spara bra hål i tid och vänta inte till slutet av säsongen. 
Antal pristagare beror på antalet deltagare och följer de regler som gäller vid övriga tävlingar dvs antal pristagare = deltagarantal/5.
Anmälan med er email görs till harriet.otterholm@gmail.com
Kostnad: 50 kronor kontant eller swisch till 0703039716
Aktuell ställning i tävlingen redovisas på email inför nästa tävlingsomgång.
Seniorkommittén /februari 2023

 

Eclectic 2023 :                             A- klass          1. Per Forsström                 53 poäng       SHCP
           2. Bengt Otterholm            53 poäng
           3. Bitte Johansson              50 poäng      
 
B klass           1. Harriet Otterholm          57 poäng
   2. Ingegerd Hertzman         53 poäng
   3. Monica Rasmusson        50 poäng       SHCP

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Order of Merit - 2023

 

Order of Merit spelas i en gemensam klass, där både klass A och klass B ingår, och omfattar samtliga tävlingar som i seniorernas tävlingsprogram är markerade med en stjärna (*).

 

Placeringspoäng fördelas mellan de totalt 10 bästa resultaten oavsett klass, där 1:an får 10 poäng, 2:an får 9 poäng osv till 10:an som får 1 poäng.

 

För särskiljning tillämpas spelhandicapmetoden.

 

För särskiljning vid lika resultat i Order of Merit-listan, vinner den som har flest 10-poängare, 9-poängare osv, därefter tillämpas spelhandicapmetoden.

 

Agneta Fallenius

 

Order of Merit  2023:     

   

  1. Lars Östling                                38
  2. Johnny Bräck                              36
  3. Kurt Corneliusson                       31
  4. Stig Johansson                            29
  5. Bosse Berntsson                         26                 
  6. Peter Alfredsson                          21
  7.  Tommy Jönsson                         21
  8. Thomas Lund                              21
  9. Jan Rasmusson                          20
  10. Erik Johnsén                               20 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________