Eclectic och Order of Merit 2022

     

Eclectic 2022 Seniorerna Stenungsund GK  A                              
Poäng per hål                                              
                                                 
Namn   Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9       UT 10 11 12 13 14 15 16 17 18      IN Totalt  
Bengt Otterholm 53 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 3 4 2 3 3 4 4 3 3 29 57  
Monica Sandorf 45 3 2 3 3 3 4 3 4 2 27 3 3 3 3 3 3 3 2 4 27 54  
Sylvan Bo 45 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 52 SHCP
Viveca Berntsson 45 3 3 3 4 4 3 4 3 2 29 3 2 2 3 3 3 2 3 2 23 52  
Eva Öhlin 45 2 4 2 3 4 3 1 1 1 21 3 2 3 3 4 4 2 2 3 26 47 SHCP
Inger  Alfredsson 45 3 2 3 2 5 3 3 2 0 23 3 3 3 3 3 2 3 1 3 24 47  
Susanne Canova 45 3 3 2 4 2 4 3 2 2 25 1 3 3 2 3 3 0 0 3 18 43  
Lars Roos 53 3 2 3 3 3 2 3 3 0 22 1 2 0 2 3 1 3 3 3 18 40  
Tommy Jönsson 53 0 0 3 0 0 3 0 4 3 13 0 3 3 3 3 3 0 0 3 18 31  
Erik Johnsen 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Kai  Lidholm 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                                 
Eclectic 2022 Seniorerna Stenungsund GK  B                              
Poäng per hål                                              
                                                 
Namn   Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9       UT 10 11 12 13 14 15 16 17 18      IN Totalt  
Lasse Ahlstrand 53 4 3 2 3 4 3 2 3 3 27 3 4 3 3 4 3 3 3 3 29 56  
Harriet Otterholm 45 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 55  
Mats Adielsson 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 2 3 3 3 4 3 3 27 54 SHCP
Monica Rasmusson 45 3 3 3 3 3 4 3 4 2 28 2 3 3 3 3 4 2 3 3 26 54  
Rolf  Andersson 45 3 3 3 4 5 3 3 3 2 29 3 3 3 1 3 3 3 2 3 24 53 SHCP
Yvonne Sylvan 45 3 2 3 3 3 4 3 3 3 27 3 3 3 3 4 3 3 1 3 26 53  
Anita Cedermalm 45 3 3 3 3 4 4 3 4 2 29 2 1 3 3 3 4 3 2 3 24 53  
Gunnar Åslund 45 3 3 2 3 4 3 3 3 2 26 3 3 3 3 3 3 3 2 2 25 51  
Anita Andersson 45 3 3 3 3 4 3 1 3 1 24 3 4 2 3 3 2 3 3 3 26 50  
Jana Rudberg Sjögren 45 3 3 4 3 3 3 2 4 2 27 3 3 2 3 2 2 2 0 3 20 47  
Ingela Solid 45 1 4 2 3 4 3 2 3 3 25 2 0 1 3 3 3 3 3 3 21 46  
Ingegerd Hertzman 45 3 3 3 3 4 4 1 2 1 24 1 4 0 3 3 4 3 0 3 21 45  
Agneta  Fahlenius 45 3 0 2 3 4 3 1 1 3 20 1 0 3 3 3 3 3 0 2 18 38

________________________________________________________________________________________________________________

 

Order of Merit 2022

 

1. Kurt Corneliusson. 28 poäng
2. Per Forsström. 27 poäng
3. Thomas Lund. 27 poäng
4. Mats Adielsson. 26 poäng
5. Jerker Persson. 24 poäng
6. Gunnar Åslund. 23 poäng
7. Johnny Bräck. 23 poäng
8. Monica Sandorf. 22 poäng
9. Ulla Hultén. 22 poäng
10. Yvonne Sylvan. 21 poäng

 

 

 

 

Eclectic

 

Vår eclectic går ut på att få så bra resultat som möjligt på banans olika hål under säsongen och sedan låsa detta resultat.

Eclectic kommer att spelas under året och omfattar alla singeltävlingar på vår hemmabana, även när vi har klubbmatcher. (Tjörn)  

Observera att varje deltagare i eclectic-tävlingen måste spela alla tävlingarna från samma tee under hela säsongen, dvs antingen 45 eller 53.

Vid avbruten tävling stryks samtliga resultat för den tävlingen. Undantag de få gånger vi har löpande start och tävlingen avbryts när alla har spelat 9 hål- Då kan vi räkna dessa resultat. Resultatet måste finnas i GIT-systemet.

Liksom förra året kommer vi att ha två separata eclectic-tävlingar, en tävling för A-klassen och en för B-klassen. Klassindelningen är densamma som för våra seniortävlingar. Man fortsätter i den klass man börjat, även om handicapet under säsongen ändras till spannet som gäller för den andra klassen. Dvs det handicap man har vid första tävlingen bestämmer vilken klass man tillhör.

 

Tips från coachen, vänta inte för länge med att låsa hålen.

När ni gjort en 3- eller 4-poängare, eller kanske bättre, på ett hål i en av våra singeltävlingar och ni tycker att detta har ni svårt att göra om, så låser ni hålet. Ni bekräftar detta genom att skicka ett e-mail till undertecknad med följande information: Hålnummer (ett eller flera) samt hålresultat. (antal slag på hålet).

Informationen skall vara mig tillhanda senast fredag samma vecka som tävlingen spelats. Jag checkar scoren i GIT, där ert scorekort finns lagrat. När ni låst ett hål, går det inte att öppna igen denna säsong.

Den som har flest poäng när året är slut vinner. Vid lika resultat vinner den som har lägst HCP. Vid lika exakta HCP gäller bästa sista 9, bästa sista 6,
bästa sista 3. Spara bra hål i tid och vänta inte till slutet av säsongen. 

Antal pristagare beror på antalet deltagare och följer de regler som gäller vid övriga tävlingar dvs antal pristagare = deltagarantal/5.

 

Anmälan med er email görs till harriet.otterholm@gmail.com

Kostnad: 60 kronor kontant eller swisch till 0703039716

Aktuell ställning i tävlingen redovisas på email inför nästa tävlingsomgång.

 

Seniorkommittén /februari 2022

 

 

Order of Merit

 

Order of Merit spelas i en gemensam klass, där både klass A och klass B ingår, och omfattar samtliga tävlingar som i seniorernas tävlingsprogram är markerade med en stjärna (*).

 

Placeringspoäng fördelas mellan de totalt 10 bästa resultaten oavsett klass, där 1:an får 10 poäng, 2:an får 9 poäng osv till 10:an som får 1 poäng.

 

För särskiljning tillämpas spelhandicapmetoden.

 

För särskiljning vid lika resultat i Order of Merit-listan, vinner den som har flest 10-poängare, 9-poängare osv, därefter tillämpas spelhandicapmetoden.

 

Agneta Fallenius