Rangekort 2021

2021 års priser
Ett rangekort laddat med 120 drag ( 3 000 bollar) kostar
1 500 kr,
Guld- Silver- och dubbelmedlemmar betalar 1 100 kr